Řešení kondenzace vhkosti a tvorby plísně

Při odstranění problémů s vlhkostí a její kondenzací standardně postupujeme ve třech krocích, kterými pro zákazníka eliminujeme riziko nadměrných nákladů.

Nejčastěji poptávané: 

bezplatné poradenství v ceně servisu 

Poptejte naše služby:

+420 603 262 654
vacek@osmp.cz

  1. Posouzení stavu, zjištění původu zvýšené vhkosti a její kondenzace.
  2. Prověření případných rezerv v nastavení oken, řešení detailů oken a redukce  původu a odvodu vhkosti. Konzultace se zákazníkem, návrh řešení. Zde zpravidla na základě zjištěných rezerv navrhujeme nízkonákladové opatření, které se vyhodnocuje po domluvené zkušební době. Přibližně 85% zákazníků nemusí přistoupit k dalšímu kroku.
  3. Realizace nejvhodnějšího opatření (úprava oken-instalace provětrávacící klapky, výměna zasklení).